Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đồng bào Khmer Thành phố Hồ Chí Minh vui đón Sen Đôn Ta 2019

    (VOH) - Lễ Sen Đôn Ta Là một trong những lễ hội truyền thống của người Khmer, có ý nghĩa như lễ vu lan của người Việt, mang đậm bản sắc văn hóa riêng của đồng bào Khmer Nam Bộ.


    VOH