Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hành trình về nguồn: Chuyến đi khơi dậy cảm hứng sáng tác, giao lưu gắn kết các thành viên trong Hội

    (VOH) - Liên hiệp các hội Văn Học Nghệ Thuật tổ chức “Hành trình về nguồn” tại Đồng Tháp, nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho các văn nghệ sĩ thuộc các Hội thành viên.


    VOH