Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Học tập di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh qua thư pháp tiếng Hoa

    (VOH) - Viết thư pháp, khắc ghi lời Bác dạy là một trong những hoạt động mà cộng đồng người Hoa ở TPHCM thực hiện, qua triển lãm thư pháp tổ chức tại Nhà văn hóa quận 5.


    VOH