Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Họp mặt văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số tiêu biểu

    (VOH) - Hội VHNT các DTTS TP phối hợp cùng với Ban Dân tộc thành phố tổ chức giao lưu họp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu các dân tộc thiểu số.


    VOH