Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Katê: Lễ hội văn hóa lớn của người Chăm

    Có thể nói người Chăm đã đóng góp nhiều nét văn hóa độc đáo, trong bức tranh văn hóa đa dạng và đặc sắc của nước ta. Tiêu biểu nhất là lễ Katê: Lễ hội văn hóa lớn của người Chăm vùng Panduranga


    Mah Ghiêm - A.Tuấn