Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lễ Kathina - Nét đẹp văn hóa trong đời sống của đồng bào Khmer

    Là một trong những lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer, thường đường tổ chức trong tháng 10 âm lịch.


    Mah Ghiêm – A.Tuấn