Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lòng nhiệt huyết trẻ với nghề gốm truyền thống Bàu Trúc

    Trải qua thời gian hưng thịnh và phát triển, đến nay, làng nghề đã mai một nhiều, do sức cạnh tranh kém, nguồn thu thấp, mà nghề truyền thống này đã không còn thu hút nhiều người trẻ gắn bó với nghề.


    Mah Ghiêm - A.Tuấn