Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Mực thước, kín đáo, lịch sự: Những quy chuẩn trong trang phục truyền thống của đồng bào Chăm

    (VOH) - Sinh sống, lao động trong đô thị hiện đại song người Chăm luôn có ý thức giữ gìn những chuẩn mực trang phục truyền thống của dân tộc mình.


    VOH