Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V năm 2019

    (VOH) - Với chủ đề: “Bảo tồn văn hóa dân tộc Chăm gắn với phát triển du lịch”, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V năm 2019 tại Phú Yên.


    VOH