Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Người Khmer ở TPHCM vui lễ hội Sen Dolta

    (VOH) - Tương tự như lễ Vu Lan, Sen Dolta là lễ báo hiếu và là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của người Khmer.


    VOH