Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nguyên Tiêu về quận 5

    (VOH) - "Giao thừa ra quận Nhất, Nguyên tiêu về quận 5”. Không gian lễ hội Nguyên Tiêu diễn ra ở các quận 5, quận 6, quận 11 nhưng đậm đặc nhất là tại quận 5, như câu nói truyền miệng này.


    Tết Nguyên tiêu mừng đón đêm trăng tròn đầu tiên trong năm để người người, nhà nhà cầu mong “mưa thuận gió hòa”, đồng thời cũng là hoạt động kết thúc những ngày vui Tết.

    Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống diễn ra chào đón ngày Tết Nguyên Tiêu, mà với mỗi người dân, đó là những hình ảnh ăn sâu vào tiềm thức.

    VOH