Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhạc cụ truyền thống Chăm: Là sự kết nối thiêng liêng giữa con người với thần linh

    (VOH) - Đối với người Chăm, nhạc cụ truyền thống chứa đựng cả thế giới tâm linh, tín ngưỡng riêng, là sự kết nối thiêng liêng giữa con người với thần linh và vũ trụ bao la.


    VOH