Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhạc sỹ Raya – Quảng Đại Hội người mang niềm vui cho cộng đồng

    (VOH) - Được người Chăm khắp mọi miền gọi bằng cái tên thân quen là nhạc sỹ Raya- Quảng Đại Hội. Ông là một trong những trí thức Chăm trưởng thành trước năm 1975, lớn lên và làm việc tại TPHCM.


    VOH