Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Robam Ken, Robam Tep Apsor: Nét đặc sắc nghệ thuật múa Khmer

    (VOH) - Năm nay Chi hội Khmer TPHCM đã dàn dựng và thực hiện tác phẩm múa truyền thống Robam Ken, Robam Tep Apsor tham gia hội thi, nhằm quảng bá các giá trị nghệ thuật về loại hình múa truyền thống.


    Mah Ghiêm – Anh Tuấn