Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tác phẩm ca vũ kịch Lửa tình - Apui Ranam, cảm hứng từ trường ca Ariya Chăm – Bani nổi tiếng

    (VOH) - vở ca vũ kịch Lửa tình - Apui Ranam là câu chuyện tình của đôi trai gái cùng là dân tộc Chăm nhưng khác nhau tín ngưỡng. Thế nên hai dòng họ không chấp thuận cho đôi trẻ để dẫn đến bi kịch.


    VOH