Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer

    (VOH) - Cũng như tết cổ truyền của các dân tộc khác, Tết chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer Nam bộ tuy có cùng ý nghĩa, nhưng lại được tổ chức mang đậm bản sắc truyền thống.


    VOH