Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thi tuyên truyền chính sách, pháp luật bằng tiếng dân tộc

    (VOH) - Sáng 6/11, Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức vòng Chung kết Hội thi “Tuyên truyền chính sách, pháp luật bằng tiếng dân tộc” năm 2019.


    VOH