Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 17/08/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 17/08/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 10/08/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 10/08/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 03/08/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 03/08/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 27/07/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 27/07/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 20/07/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 20/07/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 13/07/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 13/07/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 22/06/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 22/06/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 15/06/2019: Công bố thí sinh vào vòng mạ non

  Bông lúa vàng 2019 ngày 15/06/2019: Công bố thí sinh vào vòng mạ non

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019: Vòng gieo hạt - ngày 08/06/2019

  Bông lúa vàng 2019: Vòng gieo hạt - ngày 08/06/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019: Vòng gieo hạt - ngày 01/06/2019

  Bông lúa vàng 2019: Vòng gieo hạt - ngày 01/06/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 3/11/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 3/11/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 27/10/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 27/10/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 20/10/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 20/10/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 13/10/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 13/10/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 6/10/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 6/10/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 29/9/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 29/9/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 22/9/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 22/9/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 8/9/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 8/9/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 1/9/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 1/9/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 25/8/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 25/8/2018