Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 3/11/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 3/11/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 27/10/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 27/10/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 20/10/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 20/10/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 13/10/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 13/10/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 6/10/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 6/10/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 29/9/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 29/9/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 22/9/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 22/9/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 8/9/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 8/9/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 1/9/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 1/9/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 25/8/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 25/8/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 18/8/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 18/8/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 4/8/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 4/8/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 28/7/2018

  Bông lúa vàng 2018 (Vòng mạ non) – ngày 28/7/2018

  Đang chạy

  Bông Lúa Vàng 2018 (Vòng Mạ Non) – ngày 21/7/2018

  Bông Lúa Vàng 2018 (Vòng Mạ Non) – ngày 21/7/2018

  Đang chạy

  Bông Lúa Vàng 2018 (Vòng Mạ Non) – ngày 14/7/2018

  Bông Lúa Vàng 2018 (Vòng Mạ Non) – ngày 14/7/2018

  Đang chạy

   Bông Lúa Vàng 2018 (Buổi 1 - Vòng Mạ Non) – ngày 7/7/2018

  Bông Lúa Vàng 2018 (Buổi 1 - Vòng Mạ Non) – ngày 7/7/2018

  Đang chạy

  Bông Lúa Vàng 2018 – ngày 30/6/2018

  Bông Lúa Vàng 2018 – ngày 30/6/2018

  Đang chạy

  Bông lúa vàng - Cuộc thi tỏa sáng tài năng cải lương 2018

  Bông lúa vàng - Cuộc thi tỏa sáng tài năng cải lương 2018

  Đang chạy

  Nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ cảm xúc khi làm ban giám khảo chương trình Bông lúa vàng

  Nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ cảm xúc khi làm ban giám khảo chương trình Bông lúa vàng

  Đang chạy

  Thạc sĩ Huỳnh Khải chia sẻ những thay đổi trong format mới của chương trình Bông lúa vàng

  Thạc sĩ Huỳnh Khải chia sẻ những thay đổi trong format mới của chương trình Bông lúa vàng