Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 19/10/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 19/10/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 12/10/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 12/10/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 5/10/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 5/10/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 28/09/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 28/09/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 21/09/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 21/09/2019

  Đang chạy

   Bông lúa vàng 2019 ngày 14/09/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 14/09/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 07/09/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 07/09/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 31/08/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 31/08/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 24/08/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 24/08/2019

  Đang chạy

  Đêm diễn "Chắp cánh Bông Lúa Vàng" - Phần 2

  Đêm diễn "Chắp cánh Bông Lúa Vàng" - Phần 2

  Đang chạy

  Đêm diễn "Chắp cánh Bông Lúa Vàng" - Pnần 1

  Đêm diễn "Chắp cánh Bông Lúa Vàng" - Pnần 1

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 17/08/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 17/08/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 10/08/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 10/08/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 03/08/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 03/08/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 27/07/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 27/07/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 20/07/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 20/07/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 13/07/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 13/07/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 22/06/2019

  Bông lúa vàng 2019 ngày 22/06/2019

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019 ngày 15/06/2019: Công bố thí sinh vào vòng mạ non

  Bông lúa vàng 2019 ngày 15/06/2019: Công bố thí sinh vào vòng mạ non

  Đang chạy

  Bông lúa vàng 2019: Vòng gieo hạt - ngày 08/06/2019

  Bông lúa vàng 2019: Vòng gieo hạt - ngày 08/06/2019