Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đang chạy

  Thoát hiểm khi bị tấn công trong thang bộ (Phần 2)

  Thoát hiểm khi bị tấn công trong thang bộ (Phần 2)

  Đang chạy

  Thoát hiểm khi tài xế xe ôm bị khống chế cướp xe

  Thoát hiểm khi tài xế xe ôm bị khống chế cướp xe

  Đang chạy

  Thoát hiểm khi bị tấn công trong thang bộ (Phần 1)

  Thoát hiểm khi bị tấn công trong thang bộ (Phần 1)

  Đang chạy

  Cách xử lý khi tài xế bị siết cổ bằng dây?

  Cách xử lý khi tài xế bị siết cổ bằng dây?

  Đang chạy

  Xử lý nhanh khi bị móc túi

  Xử lý nhanh khi bị móc túi

  Đang chạy

  Làm gì khi tài xế bị cướp khống chế bằng dao

  Làm gì khi tài xế bị cướp khống chế bằng dao

  Đang chạy

  Kỹ năng tự vệ: khống chế người bị ngáo đá

  Kỹ năng tự vệ: khống chế người bị ngáo đá

  Đang chạy

  Kỹ năng tự vệ- Xử lý khi bị túm cổ áo đánh

  Kỹ năng tự vệ- Xử lý khi bị túm cổ áo đánh

  Đang chạy

  Kỹ năng tự vệ: Thoát hiểm khi bị nắm tay lôi đi (đặc biệt là bạo hành gia đình)

  Kỹ năng tự vệ: Thoát hiểm khi bị nắm tay lôi đi (đặc biệt là bạo hành gia đình)

  Đang chạy

  Kĩ năng tự vệ: Cách hóa giải khi bị người lạ sàm sỡ, ôm nhấc lên cao

  Kĩ năng tự vệ: Cách hóa giải khi bị người lạ sàm sỡ, ôm nhấc lên cao

  Đang chạy

  Kỹ năng tự vệ - Làm gì khi kẻ xấu giật con từ tay bạn?

  Kỹ năng tự vệ - Làm gì khi kẻ xấu giật con từ tay bạn?

  Đang chạy

  How to react to bag snatching while you’re driving

  How to react to bag snatching while you’re driving

  Đang chạy

  Thoát hiểm khi bị đánh bằng nón bảo hiểm

  Thoát hiểm khi bị đánh bằng nón bảo hiểm

  Đang chạy

  Cách thoát thân khi bị siết cổ từ phía sau

  Cách thoát thân khi bị siết cổ từ phía sau

  Đang chạy

  Khi bị khống chế bằng dao, kim tiêm, bạn nên làm gì để thoát hiểm?

  Khi bị khống chế bằng dao, kim tiêm, bạn nên làm gì để thoát hiểm?

  Đang chạy

  Cách ứng biến nhanh khi bị dàn cảnh trên đường

  Cách ứng biến nhanh khi bị dàn cảnh trên đường

  Đang chạy

  Comment éviter le vol à l’arraché de téléphone portable

  Comment éviter le vol à l’arraché de téléphone portable

  Đang chạy

  Having your bag snatched while walking - what to do?

  Having your bag snatched while walking - what to do?

  Đang chạy

  Phone snatching on the street - what to do?

  Phone snatching on the street - what to do?

  Đang chạy

  Cách xử lý khi bị nắm tóc từ phía trước

  Cách xử lý khi bị nắm tóc từ phía trước