Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác - Bữa cơm kháng chiến 14/10/2019

  Những mẩu chuyện về Bác - Bữa cơm kháng chiến 14/10/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác: Trường học của bác - 12/10/2019

  Những mẩu chuyện về Bác: Trường học của bác - 12/10/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác: Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin - 9/10/2019

  Những mẩu chuyện về Bác: Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin - 9/10/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác - Câu chuyện về chiếc áo Bác Hồ mặc ngày Quốc khánh 7/10/2019

  Những mẩu chuyện về Bác - Câu chuyện về chiếc áo Bác Hồ mặc ngày Quốc khánh 7/10/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác: Dành cho các cháu - 30/9/2019

  Những mẩu chuyện về Bác: Dành cho các cháu - 30/9/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác: Bài học của thầy mo - 23/9/2019

  Những mẩu chuyện về Bác: Bài học của thầy mo - 23/9/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác: Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ - 16/9/2019

  Những mẩu chuyện về Bác: Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ - 16/9/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác: "Chú để Bác thuyết minh cho" - 9/9/2019

  Những mẩu chuyện về Bác: "Chú để Bác thuyết minh cho" - 9/9/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác: Bác tặng khăn quàng - 2/9/2019

  Những mẩu chuyện về Bác: Bác tặng khăn quàng - 2/9/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác: Sự ra đời của một bài thơ - 26/8/2019

  Những mẩu chuyện về Bác: Sự ra đời của một bài thơ - 26/8/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác: Bác Hồ với cụ Huỳnh Thúc Kháng - 19/8/2019

  Những mẩu chuyện về Bác: Bác Hồ với cụ Huỳnh Thúc Kháng - 19/8/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác: “Bác đã dạy tôi yêu thương con trẻ” - 12/8/2019

  Những mẩu chuyện về Bác: “Bác đã dạy tôi yêu thương con trẻ” - 12/8/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác: "Bác Hồ với người làm báo" - 05/08/2019

  Những mẩu chuyện về Bác: "Bác Hồ với người làm báo" - 05/08/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác: 'Cách Người chinh phục cả một dân tộc' - 29/07/2019

  Những mẩu chuyện về Bác: 'Cách Người chinh phục cả một dân tộc' - 29/07/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác: “Thời gian quý báu lắm” - 22/07/2019

  Những mẩu chuyện về Bác: “Thời gian quý báu lắm” - 22/07/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác: Tôi là người cộng sản như thế đấy - 15/07/2019

  Những mẩu chuyện về Bác: Tôi là người cộng sản như thế đấy - 15/07/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác: “Vàng nằm ở đôi tay lao động” - 08/07/2019

  Những mẩu chuyện về Bác: “Vàng nằm ở đôi tay lao động” - 08/07/2019

  Đang chạy

  Những mẩu chuyện về Bác: 15 cái Tết của Bác (1955-1969) - 01/07/2019

  Những mẩu chuyện về Bác: 15 cái Tết của Bác (1955-1969) - 01/07/2019