Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đang chạy

  Nghệ sĩ trẻ Xuân Thành: Sức hút từ hành trình 12 năm thư pháp

  Nghệ sĩ trẻ Xuân Thành: Sức hút từ hành trình 12 năm thư pháp

  Đang chạy

  “Một thoáng 49, chào 70” cùng họa sĩ Uyên Huy

  “Một thoáng 49, chào 70” cùng họa sĩ Uyên Huy

  Đang chạy

  Nghệ thuật xóa nhòa khoảng cách tại Triển lãm giao lưu Việt - Thái 2019

  Nghệ thuật xóa nhòa khoảng cách tại Triển lãm giao lưu Việt - Thái 2019

  Đang chạy

  Khi nghệ thuật thổi hồn vào đất

  Khi nghệ thuật thổi hồn vào đất

  Đang chạy

  Những điểm mới tích cực tại Triển lãm Điêu khắc mỹ thuật TPHCM năm 2019

  Những điểm mới tích cực tại Triển lãm Điêu khắc mỹ thuật TPHCM năm 2019

  Đang chạy

  Một Việt Nam mến yêu tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực VI - TPHCM lần thứ 24

  Một Việt Nam mến yêu tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực VI - TPHCM lần thứ 24

  Đang chạy

  Khi hội họa không chỉ là tranh vẽ

  Khi hội họa không chỉ là tranh vẽ

  Đang chạy

  Dấu ấn tranh Việt qua chặng đường 10 năm của một phòng tranh

  Dấu ấn tranh Việt qua chặng đường 10 năm của một phòng tranh

  Đang chạy

  Triển lãm “Mưa”: Nét chấm phá nghệ thuật dịu mát giữa mùa hè

  Triển lãm “Mưa”: Nét chấm phá nghệ thuật dịu mát giữa mùa hè

  Đang chạy

  Họa sĩ Đoàn Việt Tiến xác lập kỷ lục thế giới

  Họa sĩ Đoàn Việt Tiến xác lập kỷ lục thế giới

  Đang chạy

  Thông điệp hòa bình tại Triển lãm Tranh màu nước quốc tế lần 3 - 2019

  Thông điệp hòa bình tại Triển lãm Tranh màu nước quốc tế lần 3 - 2019

  Đang chạy

  Sức hút từ Triển lãm Nghệ thuật trẻ lưỡng niên 2019

  Sức hút từ Triển lãm Nghệ thuật trẻ lưỡng niên 2019