Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đang chạy

   Sơ kết 5 năm Tiếng hát nông thôn mới năm 2014 - 2019 (19/8/2019) - Phần 2

  Sơ kết 5 năm Tiếng hát nông thôn mới năm 2014 - 2019 (19/8/2019) - Phần 2

  Đang chạy

   Sơ kết 5 năm Tiếng hát nông thôn mới năm 2014 - 2019 (19/8/2019) - Phần 1

  Sơ kết 5 năm Tiếng hát nông thôn mới năm 2014 - 2019 (19/8/2019) - Phần 1

  Đang chạy

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 20/07/2019

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 20/07/2019

  Đang chạy

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 13/07/2019

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 13/07/2019

  Đang chạy

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 06/07/2019

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 06/07/2019

  Đang chạy

  "Tiếng hát nông thôn mới" 2015 - 2019: Hành trình chắp cánh những giai điệu tự hào

  "Tiếng hát nông thôn mới" 2015 - 2019: Hành trình chắp cánh những giai điệu tự hào

  Đang chạy

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 25/05/2019

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 25/05/2019

  Đang chạy

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 11/05/2019

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 11/05/2019

  Đang chạy

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 20/04/2019

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 20/04/2019

  Đang chạy

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 06/04/2019

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 06/04/2019

  Đang chạy

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 30/03/2019

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 30/03/2019

  Đang chạy

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 20/03/2019

  Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 20/03/2019

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Cần Giờ) - 1/12/2018

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Cần Giờ) - 1/12/2018

  Đang chạy

   Tiếng hát nông thôn mới (huyện Hóc Môn) - 29/09/2018

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Hóc Môn) - 29/09/2018

  Đang chạy

   Tiếng hát nông thôn mới (huyện Hóc Môn) - 15/9/2018

   Tiếng hát nông thôn mới (huyện Hóc Môn) - 15/9/2018

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi) - 28/7/2018

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi) - 28/7/2018

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi) - 14/7/2018

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi) - 14/7/2018

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Nhà Bè) - 26/5/2018

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Nhà Bè) - 26/5/2018

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Nhà Bè) - 19/5/2018

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Nhà Bè) - 19/5/2018

  Đang chạy

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Bình Chánh) - 31/3/2018

  Tiếng hát nông thôn mới (huyện Bình Chánh) - 31/3/2018