Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Chung kết xếp hạng - 31/3/2018

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Chung kết xếp hạng - 31/3/2018

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Chung kết buổi 3 - 24/3/2018

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Chung kết buổi 3 - 24/3/2018

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Chung kết buổi 2 - 17/3/2018

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Chung kết buổi 2 - 17/3/2018

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Chung kết buổi 1 - 10/3/2018

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Chung kết buổi 1 - 10/3/2018

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 6 - 3/3/2018

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 6 - 3/3/2018

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 5 - 24/2/2018

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 5 - 24/2/2018

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 4 - 27/1/2018

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 4 - 27/1/2018

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 3 - 20/1/2018

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 3 - 20/1/2018

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 2 - 13/1/2018

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 2 - 13/1/2018

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 1 - 6/1/2018

  Tuyển chọn giọng ca cải lương “Người cao tuổi” - Bán kết buổi 1 - 6/1/2018

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng Chung kết xếp hạng) - 24/6/2017

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng Chung kết xếp hạng) - 24/6/2017

  Đang chạy

  Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng

  Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng chung kết buổi 3) - 10/6/2017

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng chung kết buổi 3) - 10/6/2017

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng chung kết buổi 2) - 3/6/2017

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng chung kết buổi 2) - 3/6/2017

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng chung kết buổi 1) - 27/5/2017

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng chung kết buổi 1) - 27/5/2017

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng bán kết buổi 8) - 20/5/2017

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng bán kết buổi 8) - 20/5/2017

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng bán kết buổi 7) - 13/5/2017

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng bán kết buổi 7) - 13/5/2017

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng bán kết buổi 6) - 6/5/2017

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng bán kết buổi 6) - 6/5/2017

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng bán kết buổi 5) - 29/4/2017

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng bán kết buổi 5) - 29/4/2017

  Đang chạy

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng bán kết buổi 4) - 22/4/2017

  Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần (Vòng bán kết buổi 4) - 22/4/2017