Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đang chạy

  Học tập di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh qua thư pháp tiếng Hoa

  Học tập di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh qua thư pháp tiếng Hoa

  Đang chạy

  Tuồng cổ trong đời sống tinh thần của người Hoa ở TPHCM

  Tuồng cổ trong đời sống tinh thần của người Hoa ở TPHCM

  Đang chạy

  Tháp Chăm: Nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo

  Tháp Chăm: Nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo

  Đang chạy

  Độc đáo Phong tục đám cưới của người Khmer

  Độc đáo Phong tục đám cưới của người Khmer

  Đang chạy

  Hành trình về nguồn: Chuyến đi khơi dậy cảm hứng sáng tác, giao lưu gắn kết các thành viên trong Hội

  Hành trình về nguồn: Chuyến đi khơi dậy cảm hứng sáng tác, giao lưu gắn kết các thành viên trong Hội

  Đang chạy

  Nhạc cụ truyền thống Chăm: Là sự kết nối thiêng liêng giữa con người với thần linh

  Nhạc cụ truyền thống Chăm: Là sự kết nối thiêng liêng giữa con người với thần linh

  Đang chạy

  Tác phẩm ca vũ kịch Lửa tình - Apui Ranam, cảm hứng từ trường ca Ariya Chăm – Bani nổi tiếng

  Tác phẩm ca vũ kịch Lửa tình - Apui Ranam, cảm hứng từ trường ca Ariya Chăm – Bani nổi tiếng

  Đang chạy

  Mực thước, kín đáo, lịch sự: Những quy chuẩn trong trang phục truyền thống của đồng bào Chăm

  Mực thước, kín đáo, lịch sự: Những quy chuẩn trong trang phục truyền thống của đồng bào Chăm

  Đang chạy

  Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V năm 2019

  Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V năm 2019

  Đang chạy

  Thi tuyên truyền chính sách, pháp luật bằng tiếng dân tộc

  Thi tuyên truyền chính sách, pháp luật bằng tiếng dân tộc

  Đang chạy

  Nhóm múa Hương Champa: Nơi truyền lửa và kết nối các thế hệ gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật múa Chăm

  Nhóm múa Hương Champa: Nơi truyền lửa và kết nối các thế hệ gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật múa Chăm

  Đang chạy

  Nhạc sỹ Raya – Quảng Đại Hội người mang niềm vui cho cộng đồng

  Nhạc sỹ Raya – Quảng Đại Hội người mang niềm vui cho cộng đồng

  Đang chạy

  Đồng bào Khmer Thành phố Hồ Chí Minh vui đón Sen Đôn Ta 2019

  Đồng bào Khmer Thành phố Hồ Chí Minh vui đón Sen Đôn Ta 2019

  Đang chạy

  Đại hội Chi hội VHNT DT Chăm TPHCM nhiệm kỳ 2019 - 2024

  Đại hội Chi hội VHNT DT Chăm TPHCM nhiệm kỳ 2019 - 2024

  Đang chạy

  Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

  Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

  Đang chạy

  Thánh đường Hồi giáo nhiều người hành lễ nhất Sài Gòn

  Thánh đường Hồi giáo nhiều người hành lễ nhất Sài Gòn

  Đang chạy

  Đồng bào người Hoa học tập Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Đồng bào người Hoa học tập Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Đang chạy

  Họp mặt văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số tiêu biểu

  Họp mặt văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số tiêu biểu

  Đang chạy

  Đặt trưng nét văn hóa ẩm thực Khmer

  Đặt trưng nét văn hóa ẩm thực Khmer

  Đang chạy

  Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer

  Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer