Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đang chạy

  Thánh đường Hồi giáo nhiều người hành lễ nhất Sài Gòn

  Thánh đường Hồi giáo nhiều người hành lễ nhất Sài Gòn

  Đang chạy

  Đồng bào người Hoa học tập Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Đồng bào người Hoa học tập Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Đang chạy

  Họp mặt văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số tiêu biểu

  Họp mặt văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số tiêu biểu

  Đang chạy

  Đặt trưng nét văn hóa ẩm thực Khmer

  Đặt trưng nét văn hóa ẩm thực Khmer

  Đang chạy

  Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer

  Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer

  Đang chạy

  Chuyện dạy chữ trong chùa Khmer tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Chuyện dạy chữ trong chùa Khmer tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Đang chạy

  Nơi miệt mài trao truyền chữ đẹp

  Nơi miệt mài trao truyền chữ đẹp

  Đang chạy

  Độc đáo nghi thức cưới hỏi của người Chăm Nam Bộ

  Độc đáo nghi thức cưới hỏi của người Chăm Nam Bộ

  Đang chạy

  Robam Ken, Robam Tep Apsor: Nét đặc sắc nghệ thuật múa Khmer

  Robam Ken, Robam Tep Apsor: Nét đặc sắc nghệ thuật múa Khmer

  Đang chạy

  Nguyên Tiêu về quận 5

  Nguyên Tiêu về quận 5

  Đang chạy

  Tết đẹp, ấm lòng người

  Tết đẹp, ấm lòng người

  Đang chạy

  Chùa trong tâm thức người Khmer ở TPHCM

  Chùa trong tâm thức người Khmer ở TPHCM

  Đang chạy

  Khai giảng Lớp bồi dưỡng tiếng Khmer giao tiếp khóa II năm 2018

  Khai giảng Lớp bồi dưỡng tiếng Khmer giao tiếp khóa II năm 2018

  Đang chạy

  Bảo tồn, phát huy tiếng nói và chữ viết Khmer ở TPHCM

  Bảo tồn, phát huy tiếng nói và chữ viết Khmer ở TPHCM

  Đang chạy

  Ngôi chùa Khmer lâu đời nhưng ít ai biết ở Sài Gòn

  Ngôi chùa Khmer lâu đời nhưng ít ai biết ở Sài Gòn

  Đang chạy

  Lòng nhiệt huyết trẻ với nghề gốm truyền thống Bàu Trúc

  Lòng nhiệt huyết trẻ với nghề gốm truyền thống Bàu Trúc

  Đang chạy

  Đàng Quang Dũng: Người nghệ nhân hết lòng với nghệ thuật ca múa nhạc Chăm

  Đàng Quang Dũng: Người nghệ nhân hết lòng với nghệ thuật ca múa nhạc Chăm

  Đang chạy

  Điêu luyện nghệ thuật chế tác Lân sư rồng

  Điêu luyện nghệ thuật chế tác Lân sư rồng

  Đang chạy

  Ok Om Bok: Lễ hội cúng trăng của đồng bào Khmer

  Ok Om Bok: Lễ hội cúng trăng của đồng bào Khmer

  Đang chạy

  Hành trình rực rỡ của đoàn Lân sư rồng hơn 80 tuổi

  Hành trình rực rỡ của đoàn Lân sư rồng hơn 80 tuổi