Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đang chạy

  Độc đáo nghi thức cưới hỏi của người Chăm Nam Bộ

  Độc đáo nghi thức cưới hỏi của người Chăm Nam Bộ

  Đang chạy

  Robam Ken, Robam Tep Apsor: Nét đặc sắc nghệ thuật múa Khmer

  Robam Ken, Robam Tep Apsor: Nét đặc sắc nghệ thuật múa Khmer

  Đang chạy

  Nguyên Tiêu về quận 5

  Nguyên Tiêu về quận 5

  Đang chạy

  Chùa trong tâm thức người Khmer ở TPHCM

  Chùa trong tâm thức người Khmer ở TPHCM

  Đang chạy

  Khai giảng Lớp bồi dưỡng tiếng Khmer giao tiếp khóa II năm 2018

  Khai giảng Lớp bồi dưỡng tiếng Khmer giao tiếp khóa II năm 2018

  Đang chạy

  Bảo tồn, phát huy tiếng nói và chữ viết Khmer ở TPHCM

  Bảo tồn, phát huy tiếng nói và chữ viết Khmer ở TPHCM

  Đang chạy

  Ngôi chùa Khmer lâu đời nhưng ít ai biết ở Sài Gòn

  Ngôi chùa Khmer lâu đời nhưng ít ai biết ở Sài Gòn

  Đang chạy

  Lòng nhiệt huyết trẻ với nghề gốm truyền thống Bàu Trúc

  Lòng nhiệt huyết trẻ với nghề gốm truyền thống Bàu Trúc

  Đang chạy

  Đàng Quang Dũng: Người nghệ nhân hết lòng với nghệ thuật ca múa nhạc Chăm

  Đàng Quang Dũng: Người nghệ nhân hết lòng với nghệ thuật ca múa nhạc Chăm

  Đang chạy

  Điêu luyện nghệ thuật chế tác Lân sư rồng

  Điêu luyện nghệ thuật chế tác Lân sư rồng

  Đang chạy

  Ok Om Bok: Lễ hội cúng trăng của đồng bào Khmer

  Ok Om Bok: Lễ hội cúng trăng của đồng bào Khmer

  Đang chạy

  Hành trình rực rỡ của đoàn Lân sư rồng hơn 80 tuổi

  Hành trình rực rỡ của đoàn Lân sư rồng hơn 80 tuổi

  Đang chạy

  Lễ Kathina - Nét đẹp văn hóa trong đời sống của đồng bào Khmer

  Lễ Kathina - Nét đẹp văn hóa trong đời sống của đồng bào Khmer

  Đang chạy

  Katê: Lễ hội văn hóa lớn của người Chăm

  Katê: Lễ hội văn hóa lớn của người Chăm

  Đang chạy

  Người Khmer ở TPHCM vui lễ hội Sen Dolta

  Người Khmer ở TPHCM vui lễ hội Sen Dolta

  Đang chạy

  Khám phá Làng gốm Bàu Trúc: Nghề truyền thống của người Chăm Ninh Thuận

  Khám phá Làng gốm Bàu Trúc: Nghề truyền thống của người Chăm Ninh Thuận

  Đang chạy

  Khám phá làng Dệt Mỹ Nghiệp: Làng nghề truyền thống của người Chăm

  Khám phá làng Dệt Mỹ Nghiệp: Làng nghề truyền thống của người Chăm

  Đang chạy

  Đoàn ca kịch 40 năm giữ lửa đam mê

  Đoàn ca kịch 40 năm giữ lửa đam mê

  Đang chạy

  Người nhạc sĩ nặng tình với quê hương Việt

  Người nhạc sĩ nặng tình với quê hương Việt

  Đang chạy

  Múa truyền thống: 'Món ăn tinh thần' không thể thiếu trong đời sống đồng bào Khmer

  Múa truyền thống: 'Món ăn tinh thần' không thể thiếu trong đời sống đồng bào Khmer