Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Biên đạo múa Ross Mc.CorMack đưa văn hoá đa bản sắc của Việt Nam vào nghệ thuật múa

    (VOH) – Vở múa Đa thức thể hiện quan sát và cảm nhận độc đáo về không gian, con người và nhịp điệu nơi đây của biên đạo người New Zealand.


     

     

    VOH