Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đạo diễn - Biên đạo múa Lê Việt: Giữ lửa cho nghề múa

    (VOH) - Đạo diễn - Biên đạo múa Lê Việt chia sẻ quyết định theo đuổi nghề múa và quá trình phát triển của vũ đoàn Phương Việt.


    VOH