Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nguyễn Hà Lộc và hành trình tự học nhảy múa

    (VOH) - Á quân Thử thách cùng bước nhảy chia sẻ về hành trình theo đuổi nghệ thuật múa với chương trình Vũ Đạo Trẻ.


    VOH