028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên đầu tiên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phiên họp lần này là bàn về kế hoạch để tiến hành công tác quy hoạch cán bộ, tức là bàn kế hoạch, phương thức, cách thức tiến hành quy hoạch.

Ngày 4-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược (CBCCL) nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tham gia BCĐ và các thành viên Tổ giúp việc của BCĐ.

Mở đầu phiên họp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc thành lập BCT và Tổ giúp việc BCĐ xây dựng quy hoạch CBCCL nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó: BCĐ gồm 6 thành viên, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban; Tổ giúp việc gồm 12 thành viên, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Tổ trưởng.

Trên cơ sở các dự thảo, phiên họp tập trung thảo luận, cho ý kiến về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ; đồng thời phân tích, làm rõ trách nhiệm của từng thành viên BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ. Cùng với đó, các đại biểu thẳng thắn đóng góp nhiều quan điểm chiến lược và nhiều kiến nghị, giải pháp cụ thể góp phần hoàn chỉnh Kế hoạch của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch CBCCL giai đoạn 2021-2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.

Các đại biểu khẳng định vai trò đặc biệt của công tác quy hoạch cán bộ nói chung, CBCCL nói riêng. Đây là vấn đề vừa có tính chất chiến lược lâu lài; vừa là công việc cấp thiết hiện nay, mà trước hết là chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng. Nhiều đại biểu ủng hộ tư duy tầm nhìn dài hạn, nhiều nhiệm kỳ trong xem xét, đánh giá cán bộ; nhưng phải lựa chọn, quy hoạch CBCCL theo từng nhiệm kỳ cụ thể.

Trong công tác quy hoạch phải đảm bảo tính động và mở, nhưng trong một nhiệm kỳ thì cần quy hoạch rất cụ thể cả về mặt số lượng, chất lượng, cơ cấu BCH Trung ương khóa sau. Các đại biểu cũng nêu quan điểm, cho rằng việc quy hoạch phải kết hợp giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, nhưng cần coi trọng tiêu chuẩn, lấy tiêu chuẩn là căn cứ quyết định việc quy hoạch.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đã chuẩn bị Tờ trình, báo cáo và các tài liệu có liên quan chu đáo, công phu, kỹ lưỡng; các đồng chí trong BCĐ và Tổ giúp việc tham dự cuộc họp đầu tiên có mặt đầy đủ; đề cao tinh thần trách nhiệm; nói thẳng, nói thật, đóng góp nhiều ý kiến giá trị. Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và các thành viên Tổ giúp việc tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, sớm hoàn chỉnh, ban hành các văn bản để triển khai tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phiên họp lần này là bàn về kế hoạch để tiến hành công tác quy hoạch cán bộ, tức là bàn kế hoạch, phương thức, cách thức tiến hành quy hoạch. Hơn nữa, công tác quy hoạch được bàn ở đây là công tác quy hoạch cán bộ nói chung chứ chưa phải làm công tác nhân sự trực tiếp. Đây là một bước quan trọng, làm cơ sở để bàn công tác nhân sự trực tiếp. Do đó, các thành viên phải nhận thức rõ nội hàm của phiên họp để hướng vào đóng góp hoàn thiện kế hoạch làm quy hoạch và xác định rõ tinh thần, trách nhiệm của bản thân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh các thành viên có nhiều ý kiến đóng góp về yêu cầu tiêu chuẩn của CBCCL; nhất là yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị: Bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận của CBCCL... Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần làm tốt hơn công tác quy hoạch Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; không chỉ đơn thuần lựa chọn cán bộ trẻ để quy hoạch cương vị này.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái, biến chất, rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhất là “các anh” cơ hội chính trị, như con lươn, con chạch, luồn lách rất khéo... nên phải thận trọng. Do đó, quá trình quy hoạch phải làm chủ động và phải thường xuyên theo dõi, giảm sát liên tục, khi phát hiện cán bộ có vấn đề là đưa ra khỏi quy hoạch ngay. Cũng trong quá trình đó, nếu phát hiện nhân tố mới, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện thì kịp thời quyết định bổ sung quy hoạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh: Theo Kế hoạch của Bộ Chính trị, trong tháng 11-2018, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII. Đây là công việc rất hệ trọng, phức tạp, nhạy cảm, cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, mong chờ. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị bám sát vào Kế hoạch của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BCĐ, của Ban Tổ chức Trung ương để nghiêm túc triển khai thực hiện và phải chịu trách nhiệm trước Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các nhân sự do chính địa phương, cơ quan, đơn vị mình giới thiệu vào quy hoạch.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện nghiêm chỉnh Quy định của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương (Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018), phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ, vào quy trình giới thiệu cán bộ vào quy hoạch.

Các đồng chí thành viên BCĐ do Bộ Chính trị quyết định thành lập cần dành thời gian thích đáng để chăm lo cho công việc hệ trọng này. Các đồng chí trong Tổ giúp việc của BCĐ là những cán bộ được lựa chọn kỹ, có kinh nghiệm công tác, được tin cậy cần phát huy tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì công việc, thực hiện nghiêm quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của Tổ giúp việc và sự chi đạo của BCĐ để thực thi nhiệm vụ. Phải công tâm, khách quan, cẩn trọng, trung thực, giữ gìn bí mật, tuyệt đối không được lợi dụng công việc đang làm để vướng vào tiêu cực trong quá trình giúp BCĐ thực thi các nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, sau cuộc họp này, Ban Tổ chức Trung ương cùng Tổ giúp việc hoàn chỉnh ngay Kế hoạch của Bộ Chính trị, các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của BCĐ, của Tổ giúp việc để sớm ban hành, tạo điều kiện để BCĐ và Tổ giúp việc đi vào hoạt động nền nếp theo chương trình, kế hoạch đã đề ra bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.