028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng đảng

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng Lê Vinh Danh

Ngày 18/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã có thông báo về kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng và đảng viên liên quan.

Thông báo nêu rõ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Đảng ủy Trường Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cho thấy, Đảng ủy Trường Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2015-2020 có những khuyết điểm, vi phạm, không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện,…) và quy chế làm việc của Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng với đó là buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng lớn đến định hướng phát triển, hoạt động của Trường và công tác cán bộ; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để lãnh đạo trường vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; để một số đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt của trường có những phát biểu không đúng, thiếu chuẩn mực, phản đối, làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đơn vị không thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh dẫn đến các khuyết điểm, vi phạm kéo dài.

Đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên của Đảng ủy trường, đồng chí Lê Vinh Danh với vai trò là Bí thư Đảng ủy, phụ trách công tác tổ chức cán bộ là người chịu trách nhiệm cao nhất và trực tiếp. Ngoài ra, với vai trò Hiệu trưởng trường, đồng chí Lê Vinh Danh có những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm như: việc chỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế làm việc và các quy chế, quy định của trường có nội dung không đầy đủ, không bám sát quy định của Đảng và quy định pháp luật. Trong công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện chưa đúng quy định của Đảng, quy định pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; trực tiếp ký các văn bản thể hiện việc không chấp hành các chỉ đạo của Đảng, Đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (cơ quan chủ quản của Trường Đại học Tôn Đức Thắng) liên quan đến thực hiện công tác tổ chức, cán bộ của trường.

Bên cạnh đó là trực tiếp biên tập nội dung biên bản cuộc họp phản ánh không đúng ý kiến của các đồng chí trong cuộc họp, nội dung chỉnh sửa theo hướng thêm những phát biểu phản đối nhằm làm giảm sút nghiêm trọng uy tín của Tổng Liên đoàn; chỉ đạo ban hành văn bản khẳng định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vi phạm chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Trong công tác quản lý tài chính, tài sản, duyệt chi nhiều khoản tiền lớn để thực hiện công tác đối ngoại của trường không đúng quy định. Việc chi trả lương, thu nhập cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường chưa đảm bảo sự công khai, minh bạch theo quy định, có sự chênh lệch lớn trong việc phân phối thu nhập giữa một số ít cán bộ lãnh đạo với giảng viên, nhân viên. Thực hiện mua sắm, quản lý tài sản của trường có một số nội dung chưa đúng quy định về quản lý tài sản công…

Đối với việc ban hành hướng dẫn, thực hiện thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, đấu thầu, chỉ định thầu, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng không đảm bảo theo quy định pháp luật. Trong đó có một số vi phạm nghiêm trọng như: xây dựng công trình không phù hợp chức năng theo quy hoạch và giấy phép xây dựng được cấp, làm ảnh hưởng đến việc quản lý Nhà nước về quy hoạch tại Khu Nam của TP; chỉ định thầu và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng không có năng lực; giao cho Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng là đơn vị thuộc trường không có chứng chỉ hoạt động xây dựng giám sát các công trình của trường; không thảo luận, bàn bạc, trao đổi, thống nhất trong Đảng ủy, Hội đồng trường khi dự kiến đầu tư ở các tỉnh; chỉ định thầu hạng mục mua sắm trang thiết bị Trường quốc tế Việt Nam - Phần Lan với giá trị lớn không đúng quy định… Cùng với đó là không khắc phục đầy đủ các khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bản thân đồng chí Lê Vinh Danh có những phát biểu thể hiện nhận thức chưa đúng, không đảm bảo quan điểm lịch sử, toàn diện với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Liên đoàn Lao động TPHCM, UBND TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND các tỉnh cho trường; kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; trong sử dụng chức danh giáo sư không tuân thủ theo quy định pháp luật hiện nay.

Ngoài ra, đồng chí Lê Vinh Danh có khuyết điểm, vi phạm theo Kết luận số 614/KL-TLĐ, ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết luận giải quyết tố cáo. Theo đó, việc đồng chí Lê Vinh Danh ký ban hành Nghị quyết kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng trường và các Phó Hiệu trưởng, tự gia hạn nhiệm kỳ cho Hiệu trưởng là trái quy định cả về nội dung, trình tự, thẩm quyền.

Những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Lê Vinh Danh đã làm giảm sút vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, làm giảm sút sức chiến đấu của cấp ủy. Những khuyết điểm, vi phạm kéo dài đã tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, gây bất bình, bức xúc trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và đoàn viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, thái độ kiểm điểm, tiếp thu phê bình và sửa chữa, khắc phục các khuyết điểm, vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với tập thể Đảng ủy và các đảng viên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng theo thẩm quyền quản lý.

Theo đó, đối với tổ chức Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP đã thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với tập thể Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với đảng viên có liên quan, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP đã thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng” đối với đồng chí Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Cùng với đó là kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với các đồng chí Đảng ủy viên. Cụ thể là đồng chí Võ Hoàng Duy, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Thị Minh Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Đảng ủy viên (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015-2018); đồng chí Nguyễn Minh Quang, Đảng ủy viên. Đối với trường hợp đồng chí Trần Thị Nguyệt Sương, Đảng ủy viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách; nhưng do tại thời điểm vi phạm, đồng chí đã bị chi bộ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm sinh con thứ ba, do vậy Ban Thường vụ Đảng ủy Khối không ban hành quyết định kỷ luật mà chỉ thông báo phê bình nghiêm khắc đối với đồng chí Sương.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP phê bình nghiêm khắc, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được nêu trong thông báo Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đối với các đồng chí Đảng ủy viên còn lại của Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020.