Chạy chức chạy quyền vẫn là nỗi niềm trăn trở của Đảng, Tổng bí thư

Theo Ban Tổ chức T.Ư, tình trạng chạy chức, chạy quyền là một mặt còn hạn chế của công tác tổ chức xây dựng Đảng, nỗi trăn trở của cấp ủy Đảng, nhất là Tổng bí thư.

Sáng nay 19/1, Hội nghị toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 đã được tổ chức tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị còn có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày 19.1 ẢNH NGỌC THẮNG

Điều động, luân chuyển 424 nhân sự cấp T.Ư

Trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư, cho biết trong năm 2017, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt một khối lượng lớn công việc được giao, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, nhạy cảm, phức tạp nhiều năm băn khoăn, trăn trở, đến nay mới từng bước được nhận diện, tháo gỡ.

Trong năm 2017, toàn ngành đã thẩm định, đề xuất quy hoạch, bổ nhiệm hàng nghìn trường hợp một cách chặt chẽ, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Năm 2017, đã tham mưu luân chuyển 471 cán bộ, điều động và biệt phái 1.467 cán bộ đối với cấp tỉnh, luân chuyển 2.378 cán bộ, điều động và biệt phái 3.500 cán bộ đối với cấp huyện.

Riêng ở cấp T.Ư đã tiến hành quy trình bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 424 nhân sự. Trong đó có 5 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 3 đồng chí bộ trưởng và tương đương, 6 trưởng ban cơ quan đảng, đoàn thể T.Ư, 8 bí thư tỉnh, thành và đảng ủy trực thuộc T.Ư.

Các đại biểu tham dự hội nghị sáng 19-1. Ảnh  SGGP.

Chạy chức chạy quyền vẫn là nỗi niềm trăn trở

Tuy vậy, ông Bình cũng khẳng định, còn nhiều hạn chế, yếu kém của ngành cần phải thẳng thắn, mạnh dạn chỉ ra để tập trung khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, việc lãnh đạo thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nơi, có lúc còn lúng túng, chưa kịp thời, kém hiệu quả.

"Vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát việc thực Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, kết luận của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp về tổ chức xây dựng Đảng", ông Bình nói.

Kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa 11, 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chưa được như mong muốn. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, chi ngân sách thường xuyên tăng và đang ở mức cao (65%), làm cho chi đầu tư phát triển giảm và nợ công tăng. 

"Cơ chế kiểm soát quyền lực và tình trạng chạy chức, chạy quyền vẫn là nỗi niềm trăn trở, băn khoăn, lo lắng của cấp ủy đảng, nhất là đồng chí Tổng bí thư, thường vụ cấp ủy và bí thư cấp ủy các cấp", ông Bình nêu.

Chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của toàn ngành chậm được bổ sung, điều chỉnh ngang tầm nhiệm vụ. Công tác phối hợp trong và ngoài ngành có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Đội ngũ cán bộ toàn ngành nhìn chung còn những hạn chế, bất cập, chậm được khắc phục. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận còn nhiều hạn chế, bất cập, yếu kém.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng Đảng trong năm 2018 là tiếp tục rà soát, tham mưu bổ sung, sửa đổi hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình về công tác tổ chức xây dựng Đảng, khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; hoàn thiện

Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ; xử lý trách nhiệm người đừng đầu cấp ủy khi xẩy ra tham nhũng, lãng phí; cho thôi, miễm nhiệm, từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp. Tiến hành xây dựng Quy chế kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức, cán bộ.

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; lựa chọn, bố trí những người có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị; hạn chế tối đa việc bố trí nhầm người, sai người, nhầm chỗ, sai chỗ, nhất là người đứng đầu. 

Thực hiện nghiêm các quy trình trong công tác cán bộ; đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

“Công tác cán bộ thường xuyên phải tập trung thẩm định rà soát kỹ càng, căn cứ vào các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình chặt chẽ, đúng nguyên tắc để tham mưu cho các cấp ủy xem xét, quyết định nhằm loại trừ được những cán bộ không gương mẫu, nhất là cán bộ cấp cao; không để lọt những cán bộ không xứng đáng; loại bỏ việc chạy chức, chạy quyền”, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

BT(Theo TNO, SGGP)