Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chung sức, đồng lòng cùng bứt phá đẩy mạnh các phong trào thi đua

  Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Cụm thi đua 5 TP thuộc TW gồm: Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng tổ chức ngày 6/3, tại Hải Phòng

  Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo 5 TP trực thuộc Trung ương.

  Quang cảnh Hội nghị.

  Trong năm 2018, các TP đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới góp phần hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của các TP đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng khá; an sinh xã hội được đảm bảo; lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách tăng so với năm 2017.

  5 thành phố đã đưa ra chủ đề cụ thể của năm để thực hiện: TP Hà Nội với chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Đổi mới - Sáng tạo để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại”; TP Đà Nẵng với chủ đề “Năng động sáng tạo thi đua xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp và văn minh”; TP Cần Thơ chủ đề “Kiện toàn bộ máy tổ chức hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”; TP Hải Phòng chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh".

  Các phong trào thi đua yêu nước của 5 TP đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở, được đông đảo các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Các phong trào thi đua đã phát huy hiệu quả trong việc cổ vũ, động viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội của mỗi đơn vị, tổ chức cá nhân, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 của 5 TP.

  Lãnh đạo 5 TP cùng ký kết giao ước thi đua với 7 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2019

  Năm 2019, 5 TP tiếp tục cùng thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Cụm 5 TP đề xuất, kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua khen thưởng; ban hành quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; thống nhất cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp...; đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương có hướng dẫn cụ thể hơn về khen thưởng đối với cụm, khối thi đua theo hướng thành tích tới đâu, khen tới đó, linh hoạt hơn trong quy định về cơ cấu, số lượng đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của tỉnh, thành phố đối với các cụm, khối thi đua, bảo đảm động viên, khích lệ được phong trào, nhất là đối với các cụm, khối thi đua có tính đặc thù tại các địa phương...

  Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, đây là cụm thi đua quan trọng, 5 TP đã đóng góp to lớn vào thành quả của đất nước. Đây là những TP năng động, sáng tạo, nhiều đổi mới, nhiều mô hình trong triển khai các phong trào thi đua. Những mô hình này cần được nhân rộng đối với các địa phương trên cả nước”.

  Đồng tình với kết quả đạt được của 5 TP, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị năm 2019 phải là năm bứt phá của 5 TP, mọi chỉ tiêu phải cao hơn năm trước; tiếp tục là đầu tàu về kinh tế và phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển bền vững và đi liền với tiến bộ xã hội. Muốn thế cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, quan tâm chăm lo tới người có công và giảm nghèo bền vững, từ đó nâng cao chỉ số hạnh phúc. “Cần quan tâm hơn nữa tới hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội, đẩy lùi tệ nạn xã hội, phát động thi đua trong mỗi gia đình để mỗi gia đình là thành lũy phòng chống lại các tệ nạn xã hội, phải “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị.

  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng mong muốn các TP cần tập trung giám sát, nhắc nhở, hỗ trợ để những nơi còn yếu trong thi đua phải có chuyển biến; việc tuyên truyền, truyền thông của các điển hình phải tạo sức lan tỏa hơn nữa; tiếp tục tăng cường các hội thảo chuyên đề giữa các TP và xây dựng phần mềm quản lý các phong trào thi đua.

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phụ trách Cụm thi đua khẳng định, các TP trong Cụm đã tích cực triển khai toàn diện các phong trào như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Đặc biệt là việc tuyên truyền hiệu quả về công tác “Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 5 TP đã có nhiều mô hình điển hình, nhiều cách làm hay, đặc biệt là với sức lan tỏa của Ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư đã thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa MTTQ Việt Nam các cấp với chính quyền địa phương.

  Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

  Đồng tình với 7 nhiệm vụ trọng tâm của Cụm thi đua 5 TP trong năm 2019 và ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch nước - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị 5 TP tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhất là thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 07/4/ 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; gắn các phong trào thi đua yêu nước với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tổ chức các phong trào thi đua phải đảm bảo tính thiết thực, phải hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và phải có các khâu đột phá. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương; quan tâm xây dựng văn hóa công sở gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời.

  Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng mong muốn 5 TP cần quyết liệt thực hiện tốt Nghị quyết số 01 ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, để tạo sự bứt phá trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).

  Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, trong quá trình thực hiện, các TP cần quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực quản lý và xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng; cùng chung sức, đồng lòng, đề ra nhiều cách làm sáng tạo và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để tạo khí thế mới, động lực mới và sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân...

  Tại Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua giữa 5 TP trực thuộc Trung ương. Năm 2019, nhiệm vụ cụm trưởng thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương được giao cho TP Cần Thơ.

  M.H (Theo Dangcongsan.vn)