028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Đổi mới mạnh mẽ công tác vận động quần chúng

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương diễn ra chiều 15/1, tại Hà Nội.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã góp phần động viên nhân dân tham gia có hiệu quả vào thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải tạo và nâng cao đời sống của nhân dân. Nhiều nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân được giải quyết có hiệu quả hơn; góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị  tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị - Ảnh: DangcongsanVN

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các tổ chức quần chúng trong năm 2018, đồng thời đề nghị các tổ chức tiếp tục phát huy trách nhiệm, tăng cường nắm chắc tình hình quần chúng, thành viên, hội viên của mỗi tổ chức; tích cực vận động, tuyên truyền, thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các tổ chức quần chúng cần làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức; chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề còn vướng mắc. Bên cạnh việc tập hợp, thu hút quần chúng, đoàn viên, hội viên, các tổ chức cần tăng cường giám sát, phản biện chính sách liên quan đến quần chúng; vận động quần chúng tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

Khẳng định mỗi tổ chức không thể độc lập hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị các tổ chức tích cực phối hợp hoạt động, đổi mới mạnh mẽ phương thức vận động quần chúng; đặc biệt quan tâm tới vấn đề tăng cường góp ý, thảo luận đối với những chính sách được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới có liên quan tới quần chúng. 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Hội nghị thống nhất tập trung vào tiếp tục nắm chắc tình hình nhân dân, các giai tầng xã hội, đoàn viên, hội viên và nâng cao chất lượng dự báo tình hình để kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chú trọng công tác tham gia thẩm định, góp ý các đề án về công tác quần chúng; phát huy vai trò của nhân dân trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước; kiện toàn, đổi mới hoạt động của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác quần chúng trong tình hình mới...