028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng

(VOH) - Sinh hoạt chi bộ là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Đảng. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Do đó muốn chi bộ phát triển tốt thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là mục tiêu và động lực quan trọng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều này cũng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các chi bộ tiêu biểu tại hội nghị.Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị10  năm 2017.

Chi bộ là đơn vị cơ sở của Đảng có vị trí rất quan trọng vì chi bộ là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng mà chủ yếu thông qua sinh hoạt chi bộ thường kỳ nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong Đảng, để thực hiện mục tiêu của Đảng, duy trì cầu nối này cũng là nhằm tăng cường tính chiến đấu xây dựng và giữ vững niềm tin trong quần chúng nhân dân. 

Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng.

Ngày 30/3/2007, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 2/3/2012, về nội dung sinh hoạt chi bộ.

Từ đó đến nay, thông qua sinh hoạt thường kỳ, nhiều chi bộ đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị.

Về nội dung, đa số các chi bộ đã thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương, bên cạnh đó đã xây dựng các chuyên đề riêng phù hợp, thống nhất với chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và xuất phát từ nhiệm vụ phát sinh của cơ quan, đơn vị. 

Thực tế thời gian qua cho thấy, việc sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi còn nặng về hình thức, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao cần có giải pháp khắc phục. Cần khắc phục tình trạng sinh hoạt chi bộ không đúng quy định.

Một bưổi sinh hoat chi bộ tại Cục Hải quan TPHCM.

Đối với chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp, chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ tương đối nề nếp. Tuy nhiên, nội dung thường nặng về công tác chuyên môn, ít bàn về công tác xây dựng chi bộ, nhất là một số vấn đề nổi lên gần đây về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống...

Thậm chí có những nơi còn coi vấn đề lối sống là chuyện cá nhân, thuộc cá tính mỗi người nên tránh không đề cập. Đổi mới sinh hoạt chi bộ gắn với phát huy dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình sẽ giúp phát hiện sớm những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

Đây là cơ sở để đề ra giải pháp ngăn chặn kịp thời.

Nội dung sinh hoạt có chi bộ còn đơn giản. Trong sinh hoạt chủ yếu là truyền đạt nghị quyết, văn bản cấp trên, bí thư ít khơi gợi ý kiến và các đảng viên ngại phát biểu nên việc phân tích, đánh giá, liên hệ với thực tiễn còn ít.

Tình trạng ít đề cập đến các vấn đề của cơ quan, đơn vị, chi bộ, ít bàn bạc, thảo luận nên việc tìm giải pháp thực hiện nhiệm vụ cũng hạn chế. Cần tổ chức được nhiều cuộc sinh hoạt chuyên đề, các vấn đề thực tiễn ở cơ sở, bức xúc của dân được đưa ra thảo luận, bàn giải pháp giải quyết dân chủ hơn.

Có thể nói càng ngày, chất lượng sinh hoạt chi bộ từ cơ sở trở lên đã có những biến chuyển nhất định và đi sâu vào nhận thức của đảng viên cũng như tạo được niềm tin cho quần chúng nhân dân. Song, trên thực tế ở đâu đó vẫn còn tồn tại kiểu sinh hoạt miễn cưỡng, cho có để đối phó với cấp trên và chất lượng sinh hoạt thì không có gì đổi mới.

Có chi bộ còn lúng túng trong tổ chức sinh hoạt, nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, chủ yếu tập trung quán triệt, triển khai nhiệm vụ của cấp trên giao, phần thông tin cho đảng viên trong sinh hoạt chi bộ chưa thực chất, nội dung thông tin chưa thiết thực.

Để đổi mới sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhiều cán bộ, đảng viên cho rằng, trước hết, cần nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư, cấp ủy, có kế hoạch tạo nguồn, quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng phù hợp; chú trọng công tác chuẩn bị trước khi sinh hoạt, phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong thảo luận đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nghị quyết.

Muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì người đứng đầu cấp ủy, bí thư chi bộ phải thay đổi tư duy, đề cao trách nhiệm cá nhân, từ đó xác định chính xác nội dung sinh hoạt và tổ chức thực hiện. Đổi mới sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy các cấp và mỗi đảng viên.

Trước mỗi kỳ họp sinh hoạt chi bộ, chi ủy đều hội ý, thống nhất các nội dung để triển khai, trong đó tập trung vào các vấn đề thời sự, các văn bản, chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, chăn nuôi.

Trong các buổi sinh hoạt đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp của đảng viên, trong đó đề cao tự phê và phê bình vì vậy chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên.

Thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về chế độ sinh hoạt là một giải pháp quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ phải thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ của từng đảng viên.

Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp phải thực sự gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ để mọi người học tập và làm theo.

Các chi bộ phải tăng cường nghiên cứu, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Chi ủy cần bàn bạc, thống nhất, lựa chọn nội dung và xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tiễn của chi bộ, giao các tổ đảng, hoặc đảng viên chuẩn bị và báo cáo trước chi bộ.

Đặc biệt mỗi đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy phải tự giác, gương mẫu đi đầu trong thực hiện tự phê bình và phê bình, không xuê xoa, nể nang, cùng giúp nhau tiến bộ, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Đổi mới và  nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng là nâng cao năng lực, tăng cường sức chiến đấu của Đảng.