028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực cán bộ trẻ

(VOH) - Bí thư quận đoàn quận 10, Nguyễn Ngọc Bảo Quyên góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư quận đoàn quận 10, Nguyễn Ngọc Bảo Quyên đề xuất cần có chính sách để thanh niên người dân tộc phát triển kinh tế và chính sách đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đối với cán bộ trẻ, thanh niên tài năng.

Đối với văn kiện Đại hội Đảng XIII, bản thân tôi thấy có một số nội dung còn bất cập về thi hành điều lệ Đảng. Ví dụ nếu một đoàn viên đang sinh hoạt đoàn tại địa phương nhưng vẫn còn là sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng thì không được kết nạp Đảng tại địa phương.

 Bí thư quận đoàn quận 10, Nguyễn Ngọc Bảo Quyên
 Bí thư quận đoàn quận 10, Nguyễn Ngọc Bảo Quyên 

Tôi thấy, theo quy định 29 năm 2016 về thi hành điều lệ Đảng thì trong đó khoản 2 điều IV quy định nêu rõ là đảng viên giới thiệu người vào đảng là đảng viên chính thức cùng công tác, lao động học tập ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu vào đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh thổ của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Trong đó, khoản 1 cũng có quy định là Ban chấp hành đoàn thanh niên cơ sở tại chỗ đó xem xét ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng, đương nhiên bạn đó được vào Đảng. Như vậy, nếu như một bạn là sinh viên đang sinh hoạt đoàn tích cực tại khu phố, thậm chí bạn đó cũng là đoàn viên bí thư chi đoàn khu phố hoặc là đoàn viên ưu tú - tôi nghĩ là một đảng viên được một đảng viên chính thức tại chi bộ giới thiệu vào Đảng và đoàn cơ sở đoàn cơ sở tại đó cũng giới thiệu vào Đảng thì cũng được kết nạp Đảng.

Nhưng thực tế thì không được lý do bạn này là sinh viên đang theo học tại trường thì theo quy định điều lệ đảng thì phải đợi đến lúc tốt nghiệp thì khu phố mới được kết nạp đảng.

Tôi nghĩ rằng đó là điều bất cập. Ví dụ bạn này mặc dù là sinh viên ở trường nhưng là đoàn viên tích cực sinh hoạt tại khu phố nếu được đảng viên chính thức ở khu phố giới thiệu, thì cũng nên được nghiên cứu xem xét kết nạp Đảng.

Thứ hai, đối với văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, tôi góp ý hai nội dung nữa. Về phát triển nguồn nhân lực đề xuất của tôi là nên quan tâm nhiều hơn nữa văn hóa cộng đồng bởi vì đó là một thế mạnh đặc thù của người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên hiện nay chúng ta phải có thêm nhiều chính sách đối với cộng đồng người dân tộc. Bởi vì chúng ta hiện nay có chính sách giảm nghèo đối với người dân tộc là rất tốt rồi, nhưng phải đầu tư thêm về cơ chế, chính sách, động lực thúc đẩy tính sáng tạo để phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là nên có cơ chế để hỗ trợ về kinh doanh ưu tiên cho các thanh niên người dân tộc thiểu số, để tạo động lực để họ phát triển mạnh mẽ, đại diện cho cộng đồng của họ thúc đẩy phát triển kinh tế trong cộng đồng người dân tộc.

Tôi cũng đề xuất đối với nguồn nhân lực cán bộ trẻ thì có thêm chính sách cơ chế, cũng như là có những chương trình đề án để phát triển đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là cán bộ trẻ để thu hút thêm nữa không chỉ thanh niên tài năng trong nước, mà còn thanh niên tài năng đang du học, đang học tập, làm việc tại nước ngoài. Như vậy chúng ta mới thu hút được nguồn nhân lực tài năng đó về sau khi học tập, làm việc về phục vụ cho đất nước.