028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Hà Giang đi đầu hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ

Hà Giang hợp nhất 6 cơ quan còn 3: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ với Sở Nội vụ, UB Kiểm tra Tỉnh uỷ với Thanh tra tỉnh, Đảng bộ khối DN tỉnh với Đảng bộ khối cơ quan tỉnh.

Tỉnh uỷ Hà Giang chiều nay tổ chức họp báo thông báo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Ông Sèn Chỉn Ly, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết, bộ máy cấp tỉnh của Hà Giang có 72 đơn vị, trong đó có 37 cơ quan chuyên môn, 9 đơn vị sự nghiệp công lập, 26 hội cấp tỉnh. 

Theo đề án 22 ngày 8/2 của Tỉnh uỷ về đổi mới sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần nghị quyết TƯ 6 khoá 12, tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai thí điểm hợp nhất, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị có tương đồng về chức năng, nhiệm vụ.

Sáng nay, Ban chấp hành Tỉnh uỷ đã thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết về thực hiện thí điểm các đề án hợp nhất một số cơ quan.

Hợp nhất 6 cơ quan thành 3

Đề án thứ nhất là hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thành Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang.

Ông Sèn Chỉn Ly, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Giang

Ông Sèn Chỉn Ly, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Giang

Theo ông Ly, khi chưa hợp nhất, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ có 1 trưởng và 2 phó ban; có 6 phòng, đơn vị với biên chế hiện có 42 người. Còn Sở Nội vụ có giám đốc và 2 phó giám đốc; có 6 phòng đơn vị chức năng, 2 ban, 1 chi cục với tổng biên chế là 80 công viên chức và người lao động.

Sau khi hợp nhất, tỉnh chuyển giao nguyên trạng 18 biên chế của Chi cục Văn thư lưu trữ; 16 biên chế của Ban Thi đua khen thưởng về Văn phòng UBND; 11 biên chế của Ban Tôn giáo về Ban Dân tộc tỉnh; 12 biên chế của Phòng Khám quản lý sức khoẻ cán bộ về Sở Y tế.

"Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang sau hợp nhất có 6 phòng chuyên môn với tổng số lãnh đạo 18 người, giảm 9 phòng, 11 lãnh đạo so với trước", Trưởng Ban Tuyên giáo Hà Giang nói.

Biên chế của Ban Tổ chức - Nội vụ là 70 người gồm 6 lãnh đạo ban (1 trưởng và 5 phó) và 64 cán bộ, công chức và hợp đồng. Cơ quan này sẽ làm việc tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, trả lại trụ sở Sở Nội vụ cho UBND tỉnh quản lý.

Đối với đề án hợp nhất Thanh tra tỉnh với cơ quan UB Kiểm tra Tỉnh uỷ thành cơ quan UB Kiểm tra - Thanh tra tỉnh, ông Ly cho hay, khi chưa hợp nhất, UB Kiểm tra Tỉnh ủy có 1 chủ nhiệm và 3 phó; có văn phòng và 4 phòng nghiệp vụ với tổng biên chế 31 người.

Còn Thanh tra tỉnh có chánh thanh tra và 3 phó; có văn phòng và 5 phòng nghiệp vụ với tổng biên chế 31 người.

Sau khi hợp nhất, còn lại 6 phòng trực thuộc, giảm 5 phòng so với trước với tổng biên chế 61 người (không thay đổi so với cũ). Trong đó có 6 lãnh đạo gồm chủ nhiệm và 5 phó chủ nhiệm (giảm 2 lãnh đạo). Còn số lượng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ sau hợp nhất không vượt quá số lãnh đạo cấp phòng của 2 cơ quan trước khi hợp nhất.

Cơ quan này làm việc tại trụ sở Ban Nội chính tỉnh, bàn giao trụ sở Thanh tra tỉnh cho UBND tỉnh.

Giảm 6 chức danh lãnh đạo cấp tỉnh

Ngoài ra, Hà Giang cũng thực hiện hợp nhất Đảng bộ khối DN tỉnh với Đảng bộ khối cơ quan tỉnh thành Đảng bộ khối cơ quan - DN tỉnh Hà Giang với 4 ban, đơn vị; giảm 4 đơn vị, 2 thường trực, 8 trưởng, phó văn phòng, ban chuyên môn giúp việc so với trước. Biên chế còn lại 30 người, trong đó có 4 lãnh đạo gồm bí thư và 3 phó bí thư.

Cơ quan này làm việc tại trụ sở Đảng bộ khối cơ quan tỉnh và bàn giao trụ sở làm việc của Đảng uỷ khối DN cho UBND tỉnh quản lý.

"Sau khi hợp nhất, giảm được 3 đầu mối cơ quan cấp tỉnh, giảm 18 đơn vị cấp phòng, giảm 8 biên chế", Trưởng Ban Tuyên giáo Hà Giang nhấn mạnh.

Riêng số lượng lãnh đạo cấp tỉnh, ông Ly cho biết giảm được 6 chức danh thực hiện theo lộ trình từ nay đến năm 2020.