028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

(VOH) - Sáng 29/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Tham dự có ông Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại điểm cầu TPHCM có sự tham dự có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu TPHCM.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nghị quyết trong đó cần lưu ý: 4 nghị quyết mà hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa  những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra. Vì vậy, đây là những vấn đề phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến đổi mới xã hội, đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc. Do vậy, ông Võ Văn Thưởng đề nghị các đại biểu nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới.

Việc học tập quán triệt không chỉ đòi hỏi phải nắm chắt nội dung mà cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương đơn vị, xây dựng nhiệm vụ đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội mà nghị quyết đề cập.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết. Cần bố trí thời gian thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị và kiên quyết khắc phục bệnh ngại học, lười học nghị quyết, học hình thức, chiếu lệ.

"Từ tầm quan trọng đặc biệt của các Nghị quyết Trung ương 6, tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt và với tinh thần của các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trên các điểm cầu toàn quốc, thì hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của chúng ta sẽ  thành công tốt đẹp", ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã triển khai nội dung cơ bản của các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, như: nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới và nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng diễn ra đến ngày 30/11.