028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Hội thảo khoa học ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong cán bộ, công chức, viên chức

Đề tài Hội thảo là một trong những nhiệm vụ nghiên cứu của Đề tài quốc gia, mã số KX04.04/16-20 thuộc Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020.

Ngày 29-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam”.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Bộ ngành Trung ương cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà  lãnh đạo, quản lý quan tâm đến chủ đề Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là đòi hỏi cấp bách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng. Đây là vấn đề khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn thể nhân dân. Nghiên cứu cơ sở khoa học của vấn đề này đòi hỏi các luận cứ khoa học xác đáng, thuyết phục và tin cậy, cần được thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng.

Đề tài Hội thảo là một trong những nhiệm vụ nghiên cứu của Đề tài quốc gia thuộc Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020 được tổ chức với mục tiêu cung cấp những luận cứ khoa học nhằm lý giải những vấn đề lý luận cần thiết để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hội thảo góp phần luận giải cách thức, công cụ, cơ chế để ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả việc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra cần giải quyết.

Dưới nhiều góc độ khác nhau, các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã đề cập tới nhiều vấn đề lý luận, cơ sở lý thuyết đa chiều, có tính gợi mở, góp phần bổ sung thêm căn cứ để đề tài khoa học giải quyết tốt các nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra. Đây cũng là một trong những cơ sở khoa học quan trọng nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.