028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Lấy ý kiến góp ý  Đề án chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

(VOH) - Sáng 29/12, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo và các bộ ngành trung ương.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì buổi hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí  lãnh đạo các ban Đảng, bộ ngành trung ương, thành viên Ban chỉ đạo  đề án, Tổ Biên tập Đề án.

Đề án được trình trình hội nghị Trung ương 7 khóa XII mang tên “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết của các địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đề cương Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ” để trình hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với Đề cương Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ”, đồng thời trao đổi, góp ý một số nội dung liên quan đến tính cấp thiết của Đề án, thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ hiện nay, phương hướng và các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Tổ Biên tập Đề án tiếp thu các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo để bổ sung, hoàn thiện Đề án. Việc xây dựng Đề án cần bám sát Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ, bảo đảm vừa kế thừa, vừa đổi mới, phát triển. Chuẩn bị tổ chức các hội thảo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo các địa phương và một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.