028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  xây dựng đảng

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, đổi mới, Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) đã hoàn thành đầy đủ các chương trình, kế hoạch đã đề ra và thành công tốt đẹp

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị lần thứ 9, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) đã thống nhất hiệp thương cử 15 vị tham gia Uỷ viên Uỷ ban; 5 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; hiệp thương cử Chánh văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao cờ xuất sắc toàn diện cho các tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018. 

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, đổi mới, Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) đã hoàn thành đầy đủ các chương trình, kế hoạch đã đề ra và thành công tốt đẹp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp cho ý kiến vào nội dung của các dự thảo: Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2019; Tờ trình xin ý kiến góp ý dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội IX MTTQ Việt Nam; Tờ trình xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; Tờ trình xin ý kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm 2019 – 2024; Tờ trình xin ý kiến Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX và Tờ trình xin ý kiến Đề án đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024...

Theo đó, các ý kiến đánh giá, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo, có chất lượng những dự thảo chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Mặt trận Trung ương đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống MTTQ các cấp nhiều việc rất cụ thể, sát thực tế, góp phần nâng cao vị thế của Mặt trận và là chỗ dựa tin cậy cho hệ thống MTTQ các cấp. Đồng thời phân tích, kiến nghị những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đại biểu thông qua tờ trình trình bày tại Hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử 15 vị tham gia Uỷ viên Uỷ ban; 5 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; hiệp thương cử Chánh văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019. Như vậy, Ban thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 6 vị; Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 61 vị; Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam có  379 vị. MTTQ Việt Nam hiện có 47 tổ chức thành viên.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục xác định đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng, vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình, nhất là việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, hoạt động giám sát và phản biện xã hội; chất lượng, hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đặc biệt đối với quá trình tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Trước mắt, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tập trung phối hợp với các cấp chính quyền rà soát, chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho các gia đình có công với nước, hộ nghèo, những người hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, người không có nơi nương tựa.

Hội nghị cũng đã trao tặng 11 Cờ Xuất sắc Toàn diện, 18 Cờ Xuất sắc và 34 Bằng khen cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; trao 6 cờ xuất sắc và 19 bằng khen cho các tổ chức thành viên đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác Mặt trận năm 2018; trao bằng khen cho 6 vị Ủy viên Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 3 vị Ủy viên là người Việt Nam ở nước ngoài.