028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Quán triệt 5 chuyên đề về Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 này.

Là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 này.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên toàn quốc dành cho cán bộ công đoàn chủ chốt.

Đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - Ảnh: Minh Châu

Hội nghị nhằm quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp về những quan điểm cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, để nâng cao nhận thức, triển khai thống nhất sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn cũng sẽ cùng nhau thảo luận và xây dựng những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Đối tượng tham gia gồm: ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra cấp Tổng Liên đoàn, cấp tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và cấp quận, huyện, ngành tương đương; cán bộ công đoàn chuyên trách từ công đoàn cơ sở trở lên; chủ tịch Công đoàn cơ sở ở các đơn vị có từ 2.000 đoàn viên công đoàn trở lên.

Theo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có 5 chuyên đề được quán triệt tới các đại biểu gồm: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới; Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn và Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn.

Là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, không phô trương, tránh hình thức, khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp công đoàn.

Ngay sau Hội nghị, cán bộ, đoàn viên công đoàn đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết sẽ viết thu hoạch cá nhân và gửi bài thu hoạch về cơ quan đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ của Tổng Liên đoàn.