028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  tin chính trị

Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 “mọi nơi, mọi lúc, mọi người cùng làm”

(VOH) - Hội nghị giao ban (trực tuyến) ngành tổ chức xây dựng Đảng quí 4 năm 2017 được tổ chức chiều ngày 2/10 tại Hà Nội và các tỉnh, thành cả nước.

Chiều 2/10/2017, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý 4 năm 2017 đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì và  phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong quý III, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Các ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương đã hoàn thiện các báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương phục vụ các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7 về việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu ban thường vụ ban hành kế hoạch tổng kết, chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức đảng, cấp ủy trực thuộc tiến hành tổng kết từ cơ sở, đánh giá toàn diện, sâu sắc theo đúng nội dung yêu cầu và kế hoạch tổng kết đề ra.

Thực hiện đồng bộ việc xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW, đến nay, đã có 28 địa phương và 4 cơ quan, đơn vị hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm, gửi về Ban Tổ chức Trung ương. Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển nhiệm kỳ 2011 - 2016; Báo cáo về tình hình công tác của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII và đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số hiện nay.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, gắn với việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tổng hợp, xây dựng Báo cáo về tổng kết mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và tham gia ý kiến về cơ chế khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. Tập trung nắm chắc tình hình chính trị hiện nay để phục vụ cho công tác nhân sự thường xuyên và công tác phát triển đảng, quy hoạch cán bộ; thẩm định giúp cấp ủy cử cán bộ đi nghiên cứu, học tập, công tác ở nước ngoài.

Đặc biệt, Ban Tổ chức Trung ương là đơn vị đầu tiên trong số 14 ban, bộ, ngành Trung ương được lựa chọn thực hiện “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” theo tinh thần Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26-5-2015 của Bộ Chính trị; đã tổ chức thi tuyển các chức danh vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Vụ Cơ sở đảng, Vụ Địa phương III thành công tốt đẹp.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tích cực tham gia hưởng ứng Giải Búa Liềm vàng lần thứ hai - năm 2017. Nhiều cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, địa phương đã mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về giải, đăng tải các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Báo Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tập huấn phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, một số địa phương; trao đổi kinh nghiệm viết bài về xây dựng đảng để tham dự Giải Búa liềm vàng ở một số địa phương..

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, đưa công tác tổ chức xây dựng đảng vào nề nếp. Trong đó, tập trung tham mưu cho cấp ủy thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý 4 năm 2017 đến 71 điểm cầu trên cả nước

Từ nay đến cuối năm 2017, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng, các kết luận số 01, 02 và 03-KL/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Tích cực chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với tinh thần “mọi nơi, mọi lúc, mọi người cùng làm, lấy xây là nhiệm vụ chiến lược cơ bản, lấy chống là nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách”, góp phần chống suy thoái, tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

2. Khẩn trương hoàn thiện các đề án nằm trong Chương trình công tác năm 2017 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trong đó: phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng sớm báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư các đề án đã hoàn thiện; tích cực triển khai thực hiện các đề án còn lại và các nhiệm vụ khác được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao . Xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII ngay sau khi Nghị quyết được thông qua.

3. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Thẩm định, xem xét, ra quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020, quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị.

4. Đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên năm 2017 theo đúng quy định. Hoàn thiện Báo cáo về kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự Đảng trực thuộc Trung ương năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trình Bộ Chính trị; đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức các hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân ban thường vụ cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt các cấp năm 2017.

5. Tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi nội bộ chưa thống nhất, có biểu hiện mất đoàn kết, để kịp thời có biện pháp xử lý.

6. Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, cấp uỷ các cấp nắm tình hình chính trị nội bộ; thẩm định, xác minh hồ sơ và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác nhân sự thường xuyên, kết nạp đảng viên. Hoàn thiện Đề án Sửa đổi, bổ sung Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X

7. Giúp các địa phương, đơn vị xây dựng và hoàn thiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thẩm định các đề án vị trí việc làm của các địa phương, cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

8. Thực hiện kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức năm 2017.

9. Hoàn thành Đề án giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ quân đội, công an. Tổng kết 3 lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề với các đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương (khóa X). Tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp theo kế hoạch; tổ chức các đoàn đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài theo kế hoạch chung và kế hoạch của Văn phòng Đề án 165.

10. Hoàn thành việc tổ chức thi tuyển các chức danh vụ trưởng của Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thông tin đại chúng tuyên truyền về Giải Búa liềm vàng lần thứ hai - năm 2017 gắn với tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2017; tổ chức việc chấm giải và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ hai  năm 2017.