028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

TPHCM báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(VOH) - Chiều nay 10/10, Thành ủy tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thông báo nhanh về kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị diễn ra từ ngày 2 đến 6/10 tập trung các nội dung về tình hình kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Trung ương chỉ rõ cần tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện đồng bộ và quyết liệt các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh…

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nêu: "Nhiệm vụ cụ thể so với năm nay không khác nhiều, chỉ nhấn mạnh điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt để khắc phục hậu quả bất lợi về tiền tệ các nước, chính sách tài khóa chặt chẽ, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và hợp tác xã, đầu tư nước ngoài có chọn lọc ưu tiên công nghệ cao, cái này cũng là yêu cầu của TP.

TPHCM đã giao Sở kế hoạch đầu tư phối hợp Khoa học công nghệ tham mưu từ năm sau trở đi thu hút đầu tư TP tiêu chí khuyến khích ứng dụng công nghệ cao là gì, ít sử dụng lao động đơn giản là gì, chúng ta phải lượng hóa yêu cầu này để chọn lọc đầu tư".

Hội nghị lần thứ 8 cũng tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của đảng; về thi hành kỷ luật cán bộ. Tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.