Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSBDI 18/10 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 18/10/2018

  11:57 - 18/10/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/10/2018.

  XSBDI 11/10- Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 11/10/2018

  12:18 - 11/10/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/10/2018.

  XSBDI 4/10- Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 04/10/2018

  12:17 - 04/10/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 04/10/2018.

  XSBDI 27/9 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 27/09/2018

  12:25 - 27/09/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/09/2018.

  XSBDI 20/9 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 20/09/2018

  12:36 - 20/09/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/09/2018.

  XSBDI 13/9 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 13/09/2018

  12:09 - 13/09/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/09/2018.

  XSBDI 6/9 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 06/09/2018

  12:00 - 06/09/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 06/09/2018.

  XSBDI 30/8 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 30/08/2018

  12:00 - 30/08/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/08/2018.

  XSBDI 23/8 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 23/08/2018

  12:00 - 23/08/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/08/2018.

  XSBDI 16/8 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay thứ 5 16/08/2018

  12:08 - 16/08/2018

  (VOH) - XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/08/2018.