Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSBP 23/6 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay thứ 7 23/06/2018

  12:21 - 23/06/2018

  (VOH) - XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/06/2018.

  XSBP 16/6 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay thứ 7 16/06/2018

  12:00 - 16/06/2018

  (VOH) - XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/06/2018.

  XSBP 9/6 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay thứ 7 09/06/2018

  12:00 - 09/06/2018

  (VOH) - XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 09/06/2018.

  XSBP 2/6 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay thứ 7 02/06/2018

  12:00 - 02/06/2018

  (VOH) - XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 02/06/2018.

  XSBP 26/5 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay thứ 7 26/05/2018

  12:00 - 26/05/2018

  (VOH) - XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/05/2018.

  XSBP 19/5 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay thứ 7 19/05/2018

  12:02 - 19/05/2018

  (VOH) - XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/05/2018.

  XSBP 12/5 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay thứ 7 12/05/2018

  12:00 - 12/05/2018

  (VOH) - XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/05/2018.

  XSBP 5/5 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay thứ 7 05/05/2018

  12:00 - 05/05/2018

  (VOH) - XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 05/05/2018.

  XSBP 28/4 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay thứ 7 28/04/2018

  12:00 - 28/04/2018

  (VOH) - XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/04/2018.

  XSBP 21/4 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay thứ 7 21/04/2018

  12:04 - 21/04/2018

  (VOH) - XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/04/2018.