Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSBTH 16/8 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay thứ 5 16/08/2018

  12:00 - 16/08/2018

  (VOH) - XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/08/2018.

  XSBTH 9/8 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay thứ 5 09/08/2018

  12:08 - 09/08/2018

  (VOH) - XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 09/08/2018.

  XSBTH 2/8 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay thứ 5 02/08/2018

  11:52 - 02/08/2018

  (VOH) - XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 02/08/2018.

  XSBTH 26/7 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay thứ 5 26/07/2018

  12:44 - 26/07/2018

  (VOH) - XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/07/2018.

  XSBTH 19/7 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay thứ 5 19/07/2018

  12:00 - 19/07/2018

  (VOH) - XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/07/2018.

  XSBTH 12/7 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay thứ 5 12/07/2018

  11:56 - 12/07/2018

  (VOH) - XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/07/2018.

  XSBTH 5/7 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay thứ 5 05/07/2018

  11:57 - 05/07/2018

  (VOH) - XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 05/07/2018.

  XSBTH 28/6 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay thứ 5 28/06/2018

  12:16 - 28/06/2018

  (VOH) - XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/06/2018.

  XSBTH 21/6 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay thứ 5 21/06/2018

  11:46 - 21/06/2018

  (VOH) - XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/06/2018.

  XSBTH 14/6 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay thứ 5 14/06/2018

  12:00 - 14/06/2018

  (VOH) - XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/06/2018.