Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDLK 18/9 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay thứ 3 18/09/2018

  11:48 - 18/09/2018

  (VOH) - XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/09/2018.

  XSDLK 11/9 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay thứ 3 11/09/2018

  10:15 - 11/09/2018

  (VOH) - XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/09/2018.

  XSDLK 4/9 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay thứ 3 04/09/2018

  11:48 - 04/09/2018

  (VOH) - XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 04/09/2018.

  XSDLK 28/8 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay thứ 3 28/08/2018

  12:00 - 28/08/2018

  (VOH) - XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/08/2018.

  XSDLK 21/8 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay thứ 3 21/08/2018

  11:59 - 21/08/2018

  (VOH) - XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/08/2018.

  XSDLK 14/8 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay thứ 3 14/08/2018

  11:55 - 14/08/2018

  (VOH) - XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/08/2018.

  XSDLK 7/8 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay thứ 3 07/08/2018

  11:22 - 07/08/2018

  (VOH) - XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 07/08/2018.

  XSDLK 31/7 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay thứ 3 31/07/2018

  11:01 - 31/07/2018

  (VOH) - XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 31/07/2018.

  XSDLK 24/7 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay thứ 3 24/07/2018

  12:00 - 24/07/2018

  (VOH) - XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/07/2018.

  XSDLK 17/7 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay thứ 3 17/07/2018

  11:50 - 17/07/2018

  (VOH) - XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/07/2018.