Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDN 15/8 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 15/08/2018

  11:54 - 15/08/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/08/2018.

  XSDN 8/8 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 08/08/2018

  11:50 - 08/08/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 08/08/2018.

  XSDN 1/8 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 01/08/2018

  12:01 - 01/08/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 01/08/2018.

  XSDN 25/7 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 25/07/2018

  12:00 - 25/07/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/07/2018.

  XSDN 18/7 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 18/07/2018

  11:36 - 18/07/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/07/2018.

  XSDN 11/7 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 11/07/2018

  11:55 - 11/07/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/07/2018.

  XSDN 4/7 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 04/07/2018

  11:54 - 04/07/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 04/07/2018.

  XSDN 27/6 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 27/06/2018

  11:38 - 27/06/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/06/2018.

  XSDN 20/6 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 20/06/2018

  16:37 - 20/06/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/06/2018.

  XSDN 13/6 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 13/06/2018

  11:42 - 13/06/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/06/2018.