Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDN 20/6 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 20/06/2018

  16:37 - 20/06/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/06/2018.

  XSDN 13/6 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 13/06/2018

  11:42 - 13/06/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/06/2018.

  XSDN 6/6 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 06/06/2018

  12:00 - 06/06/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 06/06/2018.

  XSDN 30/5 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 30/05/2018

  12:00 - 30/05/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 30/05/2018.

  XSDN 23/5 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 23/05/2018

  12:00 - 23/05/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/05/2018.

  XSDN 16/5 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 16/05/2018

  12:00 - 16/05/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/05/2018.

  XSDN 9/5 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 09/05/2018

  12:00 - 09/05/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 09/05/2018.

  XSDN 2/5 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 02/05/2018

  12:00 - 02/05/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 02/05/2018.

  XSDN 25/4 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 25/04/2018

  12:00 - 25/04/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/04/2018.

  XSDN 18/4 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 18/04/2018

  12:00 - 18/04/2018

  (VOH) - XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/04/2018.