Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDNG 19/1 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 19/1/2019

  11:29 - 19/01/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/1/2019

  XSDNG 16/1 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 16/1/2019

  11:29 - 16/01/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/1/2019

  XSDNG 12/1 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 12/1/2019

  11:29 - 12/01/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/1/2019

  XSDNG 9/1 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 9/1/2019

  11:29 - 09/01/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/1/2019

  XSDNG 05/01 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 05/01/2019

  11:29 - 05/01/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 05/01/2019

  XSDNG 2/1 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 2/1/2019

  11:30 - 02/01/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/1/2019

  XSDNG 29/12 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 29/12/2018

  11:30 - 29/12/2018

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 29/12/2018

  XSDNG 26/12 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 26/12/2018

  11:30 - 26/12/2018

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/12/2018

  XSDNG 22/12 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 22/12/2018

  11:29 - 22/12/2018

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/12/2018

  XSDNG 19/12 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 19/12/2018

  11:29 - 19/12/2018

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/12/2018