Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDNG 20/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 4 20/06/2018

  17:03 - 20/06/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/06/2018.

  XSDNG 16/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 16/06/2018

  12:00 - 16/06/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/06/2018.

  XSDNG 13/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 4 13/06/2018

  11:42 - 13/06/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/06/2018.

  XSDNG 9/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 09/06/2018

  10:43 - 09/06/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 09/06/2018.

  XSDNG 6/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 4 06/06/2018

  12:00 - 06/06/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 06/06/2018.

  XSDNG 2/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 02/06/2018

  12:00 - 02/06/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 02/06/2018.

  XSDNG 30/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 4 30/05/2018

  12:00 - 30/05/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/05/2018.

  XSDNG 26/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 26/05/2018

  12:00 - 26/05/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/05/2018.

  XSDNG 23/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 4 23/05/2018

  12:00 - 23/05/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/05/2018.

  XSDNG 19/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 19/05/2018

  12:10 - 19/05/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/05/2018.