Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDNG 18/8 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 18/08/2018

  12:00 - 18/08/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/08/2018.

  XSDNG 15/8 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 4 15/08/2018

  11:57 - 15/08/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/08/2018.

  XSDNG 11/8 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 11/08/2018

  07:59 - 11/08/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/08/2018.

  XSDNG 8/8 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 4 08/08/2018

  11:38 - 08/08/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 08/08/2018.

  XSDNG 4/8 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 04/08/2018

  11:22 - 04/08/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 04/08/2018.

  XSDNG 1/8 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 4 01/08/2018

  12:01 - 01/08/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 01/08/2018.

  XSDNG 28/7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 28/07/2018

  11:38 - 28/07/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/07/2018.

  XSDNG 25/7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 4 25/07/2018

  12:00 - 25/07/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/07/2018.

  XSDNG 21/7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 21/07/2018

  12:00 - 21/07/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/07/2018.

  XSDNG 18/7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 4 18/07/2018

  11:36 - 18/07/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/07/2018.