Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDNA 20/10 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 20/10/2018

  10:29 - 20/10/2018

  XSDNA – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/10/2018

  XSDNG 17/10 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 4 17/10/2018

  12:27 - 17/10/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/10/2018.

  XSDNG 13/10 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 13/10/2018

  12:12 - 13/10/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/10/2018.

  XSDNG 10/10 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 4 10/10/2018

  12:52 - 10/10/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/10/2018.

  XSDNG 6/10 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 06/10/2018

  11:20 - 06/10/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 06/10/2018.

  XSDNG 3/10 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 4 03/10/2018

  10:20 - 03/10/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 03/10/2018.

  XSDNG 29/9 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 29/09/2018

  11:14 - 29/09/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 29/09/2018.

  XSDNG 26/9 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 4 26/09/2018

  10:41 - 26/09/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/09/2018.

  XSDNG 22/9 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 22/09/2018

  11:31 - 22/09/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/09/2018.

  XSDNG 19/9 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 4 19/09/2018

  11:25 - 19/09/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/09/2018.