Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHCM 17/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 17/09/2018

  10:02 - 17/09/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/09/2018.

  XSHCM 15/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 15/09/2018

  11:50 - 15/09/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/09/2018.

  XSHCM 10/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 10/09/2018

  20:45 - 09/09/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/09/2018.

  XSHCM 8/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 08/09/2018

  11:13 - 08/09/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 08/09/2018.

  XSHCM 3/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 03/09/2018

  12:00 - 03/09/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 03/09/2018.

  XSHCM 1/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 01/09/2018

  12:00 - 01/09/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 01/09/2018.

  XSHCM 27/8 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 27/08/2018

  12:00 - 27/08/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/08/2018.

  XSHCM 25/8 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 25/08/2018

  00:56 - 25/08/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/08/2018.

  XSHCM 20/8 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 20/08/2018

  11:57 - 20/08/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/08/2018.

  XSHCM 18/8 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 18/08/2018

  12:00 - 18/08/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/08/2018.