Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHCM 10/12 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 10/12/2018

  11:30 - 10/12/2018

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/12/2018

  XSHCM 8/12 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 8/12/2018

  11:30 - 08/12/2018

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 8/12/2018

  XSHCM 3/12 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 3/12/2018

  11:29 - 03/12/2018

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/12/2018

  XSHCM 01/12 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 01/12/2018

  11:29 - 01/12/2018

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 01/12/2018

  XSHCM 26/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 26/11/2018

  11:29 - 26/11/2018

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/11/2018

  XSHCM 24/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 24/11/2018

  11:29 - 24/11/2018

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 24/11/2018

  XSHCM 19/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 19/11/2018

  11:30 - 19/11/2018

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/11/2018

  XSHCM 17/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 17/11/2018

  11:30 - 17/11/2018

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/11/2018

  XSHCM 12/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 12/11/2018

  11:29 - 12/11/2018

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/11/2018

  XSHCM 10/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 10/11/2018

  11:29 - 10/11/2018

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/11/2018