Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHCM 14/7 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 14/07/2018

  11:55 - 14/07/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/07/2018.

  XSHCM 9/7 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 09/07/2018

  12:25 - 09/07/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 09/07/2018.

  XSHCM 7/7 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 07/07/2018

  11:47 - 07/07/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 07/07/2018.

  XSHCM 2/7 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 02/07/2018

  11:56 - 02/07/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 02/07/2018.

  XSHCM 30/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 30/06/2018

  11:58 - 30/06/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 30/06/2018.

  XSHCM 25/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 25/06/2018

  11:48 - 25/06/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/06/2018.

  XSHCM 23/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 23/06/2018

  12:21 - 23/06/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/06/2018.

  XSHCM 18/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 18/06/2018

  11:58 - 18/06/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/06/2018.

  XSHCM 16/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 16/06/2018

  12:00 - 16/06/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/06/2018.

  XSHCM 11/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 11/06/2018

  11:37 - 11/06/2018

  VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/06/2018.