Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHCM 22/4 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 22/4/2019

  12:59 - 22/04/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/4/2019

  XSHCM 20/4 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 20/4/2019

  12:59 - 20/04/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/4/2019

  XSHCM 15/4 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 15/4/2019

  12:59 - 15/04/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/4/2019

  XSHCM 13/4 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 13/4/2019

  13:00 - 13/04/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/4/2019

  XSHCM 8/4 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 8/4/2019

  13:00 - 08/04/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 8/4/2019

  XSHCM 6/4 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 6/4/2019

  12:59 - 06/04/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/4/2019

  XSHCM 1/4 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 1/4/2019

  12:59 - 01/04/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 1/4/2019

  XSHCM 30/3 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 30/3/2019

  12:59 - 30/03/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 30/3/2019

  XSHCM 25/3 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 25/3/2019

  12:59 - 25/03/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/3/2019

  XSHCM 23/3 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 23/3/2019

  13:00 - 23/03/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/3/2019