Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHCM 21/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 21/05/2018

  12:00 - 21/05/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/05/2018.

  XSHCM 19/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 19/05/2018

  12:02 - 19/05/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/05/2018.

  XSHCM 14/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 14/05/2018

  12:09 - 14/05/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/05/2018.

  XSHCM 12/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 12/05/2018

  12:00 - 12/05/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/05/2018.

  XSHCM 7/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 07/05/2018

  12:00 - 07/05/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 07/05/2018.

  XSHCM 5/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 05/05/2018

  12:00 - 05/05/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 05/05/2018.

  XSHCM 30/4 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 30/04/2018

  12:00 - 30/04/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 30/04/2018.

  XSHCM 28/4 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 28/04/2018

  12:00 - 28/04/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/04/2018.

  XSHCM 23/4 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 2 23/04/2018

  12:00 - 23/04/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/04/2018.

  XSHCM 21/4 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 21/04/2018

  12:07 - 21/04/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/04/2018.