Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHCM 19/3 - Kết quả xổ số TPHCM hôm nay 19/03/2018

  14:00 - 19/03/2018

  (VOH) - Cập nhật kết quả xổ số TP.HCM quay số thứ 2 ngày 19/03/2018.

  XSHCM 17/3 - Kết quả xổ số TPHCM hôm nay 17/03/2018

  14:10 - 17/03/2018

  (VOH) - Cập nhật kết quả xổ số TPHCM quay số thứ 7 ngày 17/03/2018.

  XSHCM 12/3 - Kết quả xổ số TPHCM hôm nay 12/03/2018

  14:00 - 12/03/2018

  (VOH) - Cập nhật kết quả xổ số TP.HCM quay số thứ 2 ngày 12/03/2018.

  XSHCM 10/3 - Kết quả xổ số TPHCM hôm nay 10/03/2018

  14:01 - 10/03/2018

  (VOH) - Cập nhật kết quả xổ số TPHCM quay số thứ 7 ngày 10/03/2018.

  XSHCM 5/3 - Kết quả xổ số TPHCM hôm nay 05/03/2018

  14:00 - 05/03/2018

  (VOH) - Cập nhật kết quả xổ số TP.HCM quay số thứ 2 ngày 05/03/2018.

  XSHCM 3/3 - Kết quả xổ số TPHCM hôm nay 03/03/2018

  14:00 - 03/03/2018

  (VOH) - Cập nhật kết quả xổ số TP.HCM quay số thứ 7 ngày 03/03/2018.

  XSHCM 26/2 - Kết quả xổ số TPHCM hôm nay 26/02/2018

  14:00 - 26/02/2018

  (VOH) - Cập nhật kết quả xổ số TP.HCM quay số thứ 2 ngày 26/02/2018.

  XSHCM 24/2 - Kết quả xổ số TPHCM hôm nay 24/02/2018

  14:00 - 24/02/2018

  (VOH) - Cập nhật kết quả xổ số TP.HCM quay số thứ 7 ngày 24/02/2018.

  XSHCM 19/2 - Kết quả xổ số TPHCM hôm nay 19/02/2018

  14:00 - 19/02/2018

  (VOH) - Cập nhật kết quả xổ số TP.HCM quay số thứ 2 ngày 19/02/2018.

  XSHCM 17/2 - Kết quả xổ số TPHCM hôm nay 17/02/2018

  14:00 - 17/02/2018

  (VOH) - Cập nhật kết quả xổ số TP.HCM quay số thứ 7 ngày 17/02/2018.