Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSKH 17/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay thứ 4 17/10/2018

  12:29 - 17/10/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/10/2018.

  XSKH 14/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật 14/10/2018

  11:19 - 14/10/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/10/2018.

  XSKH 10/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay thứ 4 10/10/2018

  12:53 - 10/10/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/10/2018.

  XSKH 7/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật 07/10/2018

  10:52 - 07/10/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 07/10/2018.

  XSKH 3/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay thứ 4 03/10/2018

  10:21 - 03/10/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 03/10/2018.

  XSKH 30/9 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật 30/09/2018

  11:49 - 30/09/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/09/2018.

  XSKH 26/9 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay thứ 4 26/09/2018

  10:42 - 26/09/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/09/2018.

  XSKH 23/9 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật 23/09/2018

  11:16 - 23/09/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/09/2018.

  XSKH 19/9 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay thứ 4 19/09/2018

  11:26 - 19/09/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/09/2018.

  XSKH 16/9 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật 16/09/2018

  10:51 - 16/09/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/09/2018.