Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSKH 19/8 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật 19/08/2018

  12:00 - 19/08/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/08/2018.

  XSKH 15/8 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay thứ 4 15/08/2018

  11:56 - 15/08/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/08/2018.

  XSKH 12/8 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật 12/08/2018

  12:11 - 12/08/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/08/2018.

  XSKH 8/8 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay thứ 4 08/08/2018

  11:43 - 08/08/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 08/08/2018.

  XSKH 5/8 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật 05/08/2018

  11:44 - 05/08/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 05/08/2018.

  XSKH 1/8 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay thứ 4 01/08/2018

  12:01 - 01/08/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 01/08/2018.

  XSKH 29/7 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật 29/07/2018

  12:00 - 29/07/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 29/07/2018.

  XSKH 25/7 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay thứ 4 25/07/2018

  12:00 - 25/07/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/07/2018.

  XSKH 22/7 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật 22/07/2018

  12:00 - 22/07/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/07/2018.

  XSKH 18/7 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay thứ 4 18/07/2018

  11:36 - 18/07/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/07/2018.