Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSKH 20/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay thứ 4 20/06/2018

  16:59 - 20/06/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/06/2018.

  XSKH 17/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật 17/06/2018

  12:00 - 17/06/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/06/2018.

  XSKH 13/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay thứ 4 13/06/2018

  11:42 - 13/06/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/06/2018.

  XSKH 10/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật 10/06/2018

  12:00 - 10/06/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/06/2018.

  XSKH 6/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay thứ 4 06/06/2018

  12:00 - 06/06/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 06/06/2018.

  XSKH 3/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật 03/06/2018

  12:00 - 03/06/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 03/06/2018.

  XSKH 30/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay thứ 4 30/05/2018

  12:00 - 30/05/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/05/2018.

  XSKH 27/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật 27/05/2018

  12:00 - 27/05/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/05/2018.

  XSKH 23/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay thứ 4 23/05/2018

  12:00 - 23/05/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/05/2018.

  XSKH 20/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật 20/05/2018

  12:00 - 20/05/2018

  (VOH) - XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/05/2018.